01
Če

pondělí 2.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

pondělí 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 16.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

pátek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

 

úterý 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

 

středa 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014

 

pondělí 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014
0 Žádné komentáře

Comments are closed.