01
Če

Seznam daní – červen 2020

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

 • spotřební daň

  splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za květen 2020

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za květen 2020

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

 • spotřební daň

  daňové přiznání za květen 2020

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 • Oznámení CRS (GATCA)

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • oznámení FATCA

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

0 Žádné komentáře

Comments are closed.