15
Ř

Termín: 11. – 12. 11. 2014; 09:00–17:00; 09:00-15:30

Místo konání: HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U sluncové 14, 186 76 PRAHA 8

Spojení MHD: Metro B – Invalidovna nebo tramvaje č. 3 a 8 do zastávky Invalidovna, ulicí K Olympiku směrem od centra a kolem hotelu Olympik doprava ulicí U Sluncové.

 

 

Přínos / Cíl

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Znalost daňového řádu umožňuje daňovým poplatníkům i jejich zástupcům být mnohem kvalifikovanější při styku se správcem daně. V letošním již čtrnáctém ročníku se zaměříme kromě legislativních novinek na tradičně palčivá témata. Půjde např. o postup k odstranění pochybností, kdy správci daně a daňové subjekty při “boji” o vrácení nadměrného odpočtu DPH často zcela odlišně cítí svá práva a povinnosti. S tím souvisí otázky dokazování v daňovém řízením, výsledky kontrol i různé názory na to, do jaké míry může být daňový subjekt v dobré víře, aniž by mu to způsobilo nepřekonatelné daňové problémy. Téměř likvidační pro firmu může být necitlivé využití institutu zajištění daně. Se společenským vývojem souvisí i postupující elektronizace – zaměříme se též na možnosti využití elektronického podpisu a jeho vztahu k úředně ověřenému podpisu a na řadu dalších zajímavých témat.
Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních úřadů, advokátů, soudců, ministerstva financí apod.
Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat.

Přednáší

 

Program

ODBORNÝ GARANT: Ing. Zdeněk Burda

1. den: 09:00–10:15 • LEGISLATIVNÍ NOVINKY A VÝHLEDY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ • Mgr. Karel Šimek
10:30–11:45 • DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ • JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
11:45–12:45 • přestávka na oběd
12:45–14:00 • POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
14:15–15:30 • DOBRÁ VÍRA ANEB JAK PLÁTCE SNADNO K NEŠTĚSTÍ PŘIŠEL • Ing. David Hubal
15:45–17:00 • VÝSLEDEK KONTROLNÍHO ZJIŠTĚNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O DAŇOVÉ KONTROLE • Ing. Jan Rambousek, LL.M.

2. den:
09:00–10:15 • LHŮTY PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO TVRZENÍ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH • Ing. Miloslav Kopřiva
10:30–11:45 • ELEKTRONICKÉ PODPISY, ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS • MVDr. Milan Vodička
11:45–12:45 • přestávka na oběd
12:45–14:00 • ZAJIŠTĚNÍ DANĚ A JEJÍ DOPAD NA EXISTENCI FIRMY • Ing. Tomáš Hajdušek
14:15–15:30 • JEDNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB NAPŘÍČ PROCESNÍMI PŘEDPISY • JUDr. Jana Jarešová, Ph.D.

 

 

Cena: Kc 3990,- bez DPH při účasti na celém cyklu
0 Žádné komentáře

Comments are closed.