01
Dub

Seznam daní – duben 2020

 • daň z příjmů

  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

 • daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • spotřební daň

  splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň silniční

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 • spotřební daň

  daňové přiznání za březen 2020

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 • energetické daně

  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

0 Žádné komentáře

Comments are closed.