01
Kv

Seznam daní – květen 2018

 

10.05.2018

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

21.05.2018

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.05.2018

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2018

 

25.05.2018

 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za duben 2018

 

25.05.2018

 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za duben 2018

 

25.05.2018

 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

 

25.05.2018

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.05.2018

 • spotřební daň – daňové přiznání za duben 2018

 

25.05.2018

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

 

31.05.2018

 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 

31.05.2018

 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

31.05.2018

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
0 Žádné komentáře

Comments are closed.