30
Kv

Termín: 30. 5. 2013; 09:00 – 16:00

Místo konání: K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00

Pořadatel: 1. VOX a.s.

Určeno

Ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cíl

Seznámit posluchače s právní úpravou rekodifikace soukromého práva potřebnou pro běžnou podnikatelskou praxi s daňovými souvislostmi.

Přednáší

Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce)

Program

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA: Nový občanský zákoník

 • Zákon o obchodních korporacích.

PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA:

 • Nový katastrální zákon
 • Rejstříkový zákon
 • Doprovodný zákon

DAŇOVÉ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA:

 • Novelizace zákona o daních z příjmů (cca 900 bodů změn)
 • Novelizace zákona o DPH
 • Nový zákon o nabytí věcí nemovitých
 • Novelizace zákona o dani z nemovitostí
 • Nový zákon o dani z nemovitostí

OBECNÁ ČÁST V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU:

 • Sídlo právnické osoby
 • Orgány právnické osoby
 • Korporace – fundace – ústavy
 • Spotřebitel
 • Podnikatel
 • Vlastnictví
 • Promlčení

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU:

 • Právo stavby
 • Věcná břemena
 • Správa cizího majetku
 • Svěřenský fond

RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU:

 • Obecně ke smlouvám
 • Úroky z prodlení
 • Jednotlivé smluvní typy
 • Odpovědnost za vady
 • Záruka za jakost

Cena: 2 490,- Kč bez DPH

0 Žádné komentáře

Comments are closed.