01
Pro

Seznam daní – prosinec 2019

  • daň z nemovitých věcí

    splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

  • daň z příjmů

    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

  • spotřební daň

    splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

  • daň silniční

    záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

  • daň z příjmů

    čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

  • daň z příjmů

    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • daň z přidané hodnoty

    daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

  • daň z přidané hodnoty

    souhrnné hlášení za listopad 2019

  • daň z přidané hodnoty

    kontrolní hlášení za listopad 2019

  • energetické daně

    daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

  • spotřební daň

    splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

  • spotřební daň

    daňové přiznání za listopad 2019

  • spotřební daň

    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

  • daň z příjmů

    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

0 Žádné komentáře

Comments are closed.