01
Srp

Seznam daní – srpen 2016

 

01.08.2016

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

 

09.08.2016

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

22.08.2016

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.08.2016

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za červenec 2016
 • daň z přidané hodnoty – výpis z evidence za červenec 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2015
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

 

31.08.2016

 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
 • pojistné – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)
0 Žádné komentáře

Comments are closed.