01
Srp

Seznam daní – srpen 2020

  • spotřební daň

    splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

  • daň z příjmů

    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • spotřební daň

    splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

  • daň z přidané hodnoty

    daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020

  • daň z přidané hodnoty

    souhrnné hlášení za červenec 2020

  • daň z přidané hodnoty

    kontrolní hlášení za červenec 2020

  • energetické daně

    daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

  • spotřební daň

    daňové přiznání za červenec 2020

  • spotřební daň

    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

  • daň z nemovitých věcí

    splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

  • daň z příjmů

    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

0 Žádné komentáře

Comments are closed.