15
Lis

Termín: 1. 12. 2016; 9:00–17:00

Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 – Nové Město

Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Další informace: Mapa, Ubytování


Určeno: Seminář je určen účetním, kteří se připravují na účetní závěrku.

Přínos / Cíl: Na semináři vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude klást zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky.

Přednáší: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha – proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví)

 

Program: OBSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE:
• účetní uzávěrka a účetní závěrka,
• věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků,
• závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy,
• ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly),
• účtování splatné a odložené daně,
• uzavírání účetních knih.

SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:
• rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu),
• výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění),
• přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
• přehled peněžních toků,
• příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva.

OVĚŘENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 

Poznámka: Samozřejmostí je občerstvení a podkladové materiály pro každého účastníka.

Objednat seminář můžete přímo na vox.cz

0 Žádné komentáře

Comments are closed.