01
Ún

Seznam daní – únor 2020

  • spotřební daň

    splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

  • daň z příjmů

    učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

  • daň z příjmů

    podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

  • daň z příjmů

    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • spotřební daň

    splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

  • daň z přidané hodnoty

    daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020

  • daň z přidané hodnoty

    souhrnné hlášení za leden 2020

  • daň z přidané hodnoty

    kontrolní hlášení za leden 2020

  • energetické daně

    daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

  • spotřební daň

    daňové přiznání za leden 2020

  • spotřební daň

    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

0 Žádné komentáře

Comments are closed.