01

Seznam daní – září 2019

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

 • spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za srpen 2019

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za srpen 2019

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

 • spotřební daň

  daňové přiznání za srpen 2019

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty

  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

0 Žádné komentáře

Comments are closed.