15
Led

Hlavní cheap NBA jerseys změny wholesale NFL jerseys v Wholesale Miami Dolphins Jerseys DPH y od stavebnictví 1. NEWS 1. wholesale jerseys 2012: 

  • Hlavní změnou je změna snížené sazby daně z 10 % na 14 %, základní sazba daně 20 % prozatím zůstává. Od roku 2013 má dojít ke sjednocení na 17,5 %. Novela obsahuje přechodné ustanovení na dodávky vody vč. služeb souvisejících s jejich odváděním a čištěním, tepla, chladu.
  • Novela umožňuje opravit základ daně a DPH z plnění v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Dodavatel má mít na výběr přepočet za použití kurzů původních zdanitelných plnění, ke kterým se oprava vztahuje, nebo kurzu platného první pracovní den kalendářního roku. Zjednodušení může způsobit komplikace na straně odběratelů, pokud nemají s dodavatelem dohodnuto, jaký kurz bude pro přepočet oprav používat.
  • Novela zpřesňuje náležitosti opravného daňového dokladu, a to v duchu Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u tzv. bonusů a skont ze dne 29. 4. 2011. 
  • Po novele nebude překážkou uplatnění nároku na odpočet, pokud na přijatém dokladu budou chybět údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ. Chybějící náležitosti prokázat bude možné prokázat i jinak. 
  • Technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor má mít nově lhůtu pro úpravu nároku na odpočet 10 let.
  • Podle novely má být zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný již okamžikem jeho vydání, nikoliv jeho oznámením daňovému subjektu.
  • U ručení za nezaplacenou daň dochází k rozšíření situací, kdy odběratel bude ručit za nezaplacenou daň dodavatelem, a to na případy, kdy odběratel zaplatí dodavateli zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený mimo ČR.

 

Dokument Promocionales ke stažení: Změny v DPH od 1.1.2012

0 Žádné komentáře

Comments are closed.