01
Dub

Seznam daní – duben 2016

 

01.04.2016

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • pojistné – podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

 

11.04.2016

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.04.2016

 • daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

 

20.04.2016

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

 

25.04.2016

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • daň z přidané hodnoty – výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016
 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
0 Žádné komentáře

Comments are closed.