01
Kv

Seznam daní – květen 2016

 

02.05.2016

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

 

10.05.2016

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.05.2016

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2016

 

25.05.2016

 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za duben 2016
 • daň z přidané hodnoty – výpis z evidence za duben 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za duben 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

 

31.05.2016

 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
0 Žádné komentáře

Comments are closed.