01

Seznam daní – září 2016

 

09.09.2016

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.09.2016

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

 

20.09.2016

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

26.09.2016

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – výpis z evidence za srpen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)

 

30.09.2016

 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
0 Žádné komentáře

Comments are closed.