01
Ún

Novela zákoníku práce 2012 byla jedním ze zákonů, které Senát zamítl. Po opětovném hlasování v Poslanecké sněmovně byla opět schválena. Od příštího roku tedy čekejme novinky mj. i u cestovních náhrad. 

Změny dané novelou zákoníku práce týkající se cestovních náhrad jsou obsaženy především v části sedmé ZP. Vyberme některé z těchto změn.

V novém ustanovení § 34a je potvrzena důležitá skutečnost, že pravidelné pracoviště nesmí být pro účely cestovních náhrad sjednáno šířeji než jedna obec. To sice vyplývalo také z dosavadního ustanovení § 34 odst. 2, nicméně někteří zaměstnavatelé to nerespektovali.

V souvislosti s novým ustanovením § 43a o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli je do ustanovení § 152 doplněno, že cestovními výdaji se rozumí i výdaje vzniklé zaměstnanci při dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli. Tyto cestovní náhrady pak má zaměstnanci poskytovat zaměstnavatel, který ho k jinému zaměstnavateli přidělí.

Další, pro někoho důležitou změnou, je upřesnění dikce § 154, podle které se dobou přechodu státní hranice České republiky při použití letadla rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. Bude tedy snad již jednoznačné, že např. při letu Ostrava – Praha – Londýn je dobou přechodu státní hranice České republiky až odlet letadla z Prahy a že tedy v uvedeném případě je let Ostrava – Praha součástí tuzemské části zahraniční pracovní cesty.

Zásadní změny proti dosavadní praxi jsou navrženy v oblasti tuzemského a zahraničního stravného. Jde nejen o změny ve stanovení výše stravného a zahraničního stravného, ale i o zásadní změny v krácení či
poskytování stravného a zahraničního stravného při bezplatném poskytnutí jídla zaměstnanci během pracovní cesty (tuzemské i zahraniční).

Změny v části sedmé zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012 byly vyvolány potřebou zajistit, aby nebyl obcházen účel poskytování cestovních náhrad. K vyloučení výkladových pochybností byla zpřesněna dikce některých
ustanovení a zdůrazněno, že náhrady cestovních výdajů zaměstnanci za stanovených podmínek přísluší.

 

Doukment ke stažení: Cestovní náhrady po novele zákoníku práce 2012

0 Žádné komentáře

Comments are closed.