28
Kv

Termín: 13. – 14. 7. 2015; 9:00–16:00

Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1

Spojení MHD: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.  

 

Přínos / Cíl

Na seminiáři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Přednáší

  • doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph. D. (účetní expert, prezident KCÚ ČR, VŠE Praha – katedra strategie)

 

Program

REGULACE ÚČETNICTVÍ V ČR: Účetnictví podle českých předpisů • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK: Pořízení • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku • technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

FINANČNÍ MAJETEK: Majetkové cenné papíry (účtování a oceňování) • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování) • derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

ZÁSOBY: Průběžný versus periodický systém • inventarizace zásob.

ZÚČTOVACÍ VZTAHY: Přímý a nepřímý odpis pohledávek • cizoměnové operace • rezervy a přechodné položky.

OPERACE VE VLASTNÍM KAPITÁLU: Zvyšování a snižování základního kapitálu • rozdělování výsledku hospodaření • druhové versus účelové členění provozních nákladů.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA: Inventarizace majetku a dluhů • vyčíslení splatné a odložené daně.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: Rozvaha a výsledovka • příloha • cash flow.

SOUVISLÝ PŘÍKLAD A DISKUZE.

 

Cena: Kc 4690,- bez DPH
0 Žádné komentáře

Comments are closed.